A tool for the rare case where you need (some of) the docker container available on the host system with a stable/deterministic hostname.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Johann Schmitz edd8ddcc3d
Cleanup
před 5 měsíci
docker_hosts Fix stuff před 6 měsíci
.gitignore Add setup.py před 6 měsíci
Jenkinsfile Use ubuntu-build image před 6 měsíci
LICENSE.txt Initial commit před 6 měsíci
Makefile Cleanup před 5 měsíci
README.md Update README.md před 6 měsíci
requirements.txt wip před 6 měsíci
requirements_dev.txt Initial commit před 6 měsíci
setup.py Fix stuff před 6 měsíci

README.md

docker-hosts

A tool for the rare case where you need (some of) the docker container available on the host system with a stable/deterministic hostname. Automatically manages host entries for containers allowing filtering of container names and network names.

License

See LICENSE.txt