A tool for the rare case where you need (some of) the docker container available on the host system with a stable/deterministic hostname.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Johann Schmitz edd8ddcc3d
Cleanup
5 miesięcy temu
docker_hosts Fix stuff 6 miesięcy temu
.gitignore Add setup.py 6 miesięcy temu
Jenkinsfile Use ubuntu-build image 6 miesięcy temu
LICENSE.txt Initial commit 6 miesięcy temu
Makefile Cleanup 5 miesięcy temu
README.md Update README.md 6 miesięcy temu
requirements.txt wip 6 miesięcy temu
requirements_dev.txt Initial commit 6 miesięcy temu
setup.py Fix stuff 6 miesięcy temu

README.md

docker-hosts

A tool for the rare case where you need (some of) the docker container available on the host system with a stable/deterministic hostname. Automatically manages host entries for containers allowing filtering of container names and network names.

License

See LICENSE.txt